Tartu Filmifond

Tartu Filmifondi maht on 150 000 eurot aastas.

Toetuste taolteja saab olla kohalik filmi-
tootmisettevõte, kes pakub rahvusvahelistele filmiprojektidele tootmisteenust. Fondi toetussumma ühele filmiprojektile on 10–20% Tartus tehtud abikõlbulikest kuludest, mis makstakse välja pärast filmitootmine lõppu, siis kui kõik fondi-poolsed nõudmised on täidetud.

Filmiprojektide toetuskõlbulikkust hindab komisjon, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse, Tartu Loomemajanduskeskuse ja Eesti Filmi Sihtasutuse esindajad ning kogemustega filmiprodutsent.

Tartu Filmifondist on seni toetust saanud järgmised filmid:

2019 - „Johannes Pääsukese tõeline elu", režissöör Hardi Volmer;
2018 - „Tuulte tahutud maa”, režissöör Joosep Matjus:
2016 - „Õnn tuleb magades“, režissöör Mart Kivastik;
2015 - „Supilinna Salaselts", režissöör Margus Paju.