Tartu Filmifond

Tartu Filmifondi maht on 150 000 eurot aastas.

Toetuste taolteja saab olla kohalik filmi-
tootmisettevõte, kes pakub rahvusvahelistele filmiprojektidele tootmisteenust. Fondi toetussumma ühele filmiprojektile on 10–20% Tartus tehtud abikõlbulikest kuludest, mis makstakse välja pärast filmitootmine lõppu, siis kui kõik fondi-poolsed nõudmised on täidetud.

Filmiprojektide toetuskõlbulikkust hindab komisjon, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse, Tartu Loomemajanduskeskuse ja Eesti Filmi Sihtasutuse esindajad ning kogemustega filmiprodutsent.

Tartu Filmifondist on seni toetust saanud järgmised filmid:

- Taani režissööri Henrik Ruben Genz´i mängufilm "Erna on sõjas" (2020), Taani-Belgia-Eesti kaasproduktsioon, esimene rahvusvaheline film Tartu Filmifondis
- Margus Paju spioonifilm "O2" (2020)
- Jaan Tootseni dokumentaalfilm "Fred Jüssi. Olemise ilu" (2020)
- Ergo Kulla mängufilm "Talve" (2020)
-  Hardi Volmeri mängufilm „Johannes Pääsukese tõeline elu" (2019)
- Joosep Matjuse loodusfilm „Tuulte tahutud maa" (2018)
- Mart Kivastiku mängufilm „Õnn tuleb magades" (2016)
- Margus Paju lastefilm „Supilinna Salaselts" (2015)

The Secret Society of Souptown
When You Least Expect It
The Wind Sculpted Land
Fred Jussi The Beauty of Existence
Winter