Tartu Filmifond

Tartu Filmifondi maht on 150 000 eurot aastas.

Toetuste taolteja saab olla kohalik filmi-
tootmisettevõte, kes pakub rahvusvahelistele filmiprojektidele tootmisteenust. Fondi toetussumma ühele filmiprojektile on 10–20% Tartus tehtud abikõlbulikest kuludest, mis makstakse välja pärast filmitootmine lõppu, siis kui kõik fondi-poolsed nõudmised on täidetud.

Filmiprojektide toetuskõlbulikkust hindab komisjon, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse, Tartu Loomemajanduskeskuse ja Eesti Filmi Sihtasutuse esindajad ning kogemustega filmiprodutsent.

Tartu Filmifondist on seni toetust saanud järgmised filmid:

- Taani režissööri Henrik Ruben Genz´i mängufilm "Erna on sõjas" (2020), Taani-Belgia-Eesti kaasproduktsioon, esimene rahvusvaheline film Tartu Filmifondis
- Margus Paju spioonifilm "O2" (2020)
- Jaan Tootseni dokumentaalfilm "Fred Jüssi. Olemise ilu" (2020)
- Ergo Kulla mängufilm "Talve" (2020)
-  Hardi Volmeri mängufilm „Johannes Pääsukese tõeline elu" (2019)
- Joosep Matjuse loodusfilm „Tuulte tahutud maa" (2018)
- Mart Kivastiku mängufilm „Õnn tuleb magades" (2016)
- Margus Paju lastefilm „Supilinna Salaselts" (2015)

The Secret Society of Souptown
When You Least Expect It
The Wind Sculpted Land
The Secret Life of Johannes Paasuke
Erna at War
O2
Fred Jussi The Beauty of Existence
Winter