Eelarvest 20% tagasi

 

Kes saavad taotleda?

Tartu regionaalne filmifond hakkab pakkuma filmitootmise finantsstiimulit cash rebate skeemi alusel ehk tagasimaksena kuni 20 protsendi ulatuses abikõlbulikest Tartu piirkonnas tehtud kulutustest välisfilmide tootmisele või neile tootmisteenuse osutamisele. Toetuste taolteja saab olla kohalik filmitootmisettevõte, kes pakub rahvusvahelistele filmiprojektidele tootmisteenust.

Mis tüüpi projektidele?

Tartu regionaalsest filmifondist saavad nii tootmise kui ka järeltootmise faasis toetust taotleda rahvusvahelised

  • mängufilmid;
  • dokumentaalfilmid;
  • lühifilmid;
  • animafilmid;
  • kvaliteet-telesarjad episoodide arvuga enam kui 4 osa.

Milleks? Kui palju?

Abikõlbulikeks kuludeks on võttegrupi kohalike liikmete ja näitlejate tasud ning Tartu regioonis ostetud teenused ja materjalid.
Tartu Filmifondi maht on 150 000 eurot aastas.