Tagastame kuni 30% Tartumaal tehtud kuludest!

Vaata showreeli Täida taotlus!

Tartu Filmifondi eesmärk ja eelarve

Toetuse andmise eesmärk on edendada Tartu linna ja maakonna audiovisuaalsektori  arengut toetades professionaalsete audiovisuaalsete teoste  tootmist ja järeltootmist regioonis.

Tartu Filmifondi eelarve on 150 000 eurot aastas.

Kes saab taotleda?

Toetuse taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslikust juriidilisest isikust filmitootja.

Mis tüüpi projektidele?

Toetust saab taotleda alljärgneva professionaalse audiovisuaalse teose tootmiseks:

  • täispikk mängufilm või dokumentaalfilm (k.a. dokumentaalsed TV-sarjad) või animafilm;
  • lühimängufilm, - dokumentaalfilm või - animafilm;
  • kvaliteettelesari, pikkusega vähemalt 4 episoodi.

Abikõlbulikud kulud ja toetuse määr

Abikõlbulikud on Tartu linnas või maakonnas tehtud filmi tootmisega  ja järeltootmisega seotud kulud.

Toetuse määr on kuni 30 % regioonis tehtud abikõlbulikest kogukuludest.

2023. aasta taotlusvoorud

2023. aastal on kavandatud kaks taotlusvooru: aprillis ja septembris.